Hur ditt avsky mot sälj
kan göra dig till en toppsäljare