Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar namn, e-post, telefonnummer och adresser.

Ändamål med insamlingen?

Vi samlar uppgifter för att möjliggöra utskick av webbkurser, erbjudanden och nyhetsbrev. Adresser samlar vi in vid företagsbokningar som ska faktureras.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Kontakta Pontus Christoffersen, mail: hej@pontuschristoffersen.se, tel: 0704171713

Så raderar eller rättar du information?

Kontakta Pontus Christoffersen, mail: hej@pontuschristoffersen.se, tel: 0704171713

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta Pontus Christoffersen, mail: hej@pontuschristoffersen.se, tel: 0704171713

Period som uppgifterna lagras

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Kontakta Pontus Christoffersen, mail: hej@pontuschristoffersen.se, tel: 0704171713

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

För de behandlingar som sker inom Pontus F. Christoffersen AB:s verksamhet är Pontus F. Christoffersen AB personuppgiftsansvarig. (559066-5971 & Hållövägen 18, 121 32 Enskededalen).

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.