Varför affärsretorik?

Det finns 5 anledningar till att många idag väljer att kompetensutveckla sin personal inom just affärsretorik. Det grundar sig främst i ett marknadsskifte.

 

Globalisering och digitalisering fortsätter förändra spelplanen och skapar stora möjligheter att öka både sin närvaro och tillväxt. Men expansionen har resulterat i att kunders förväntningar ökats.

Det räcker inte längre att enbart erbjuda expertis. Kunder kräver att ni har en djup förståelse för deras verksamhet, deras utmaningar och ambitioner.

     ⬇︎     ⬇︎     ⬇︎

kostnadsfri workshop

Pontus F. Christoffersen har tränat företag som Google, Sopra Steria och Aspia i förtroendebaserad affärsretorik. Läs mer

Ekonomin har länge varit såpass bra att kommunikativ kompetens varit "good to have" snarare än "need to have". Men nu är konkurrensen högre och kundförväntningarna större, vilket gör bristen på affärsretorik uppenbar.

 

Vad marknaden vill ha

Förtroende och partnerrelationer med kunder har aldrig varit viktigare. Det finns en förväntan att beslut och rekommendationer är datadrivna och det finns en stor efterfrågan på personer som kan presentera komplicerad information enkelt och tydligt.

 

Kunder förväntar sig transparenta och smidiga samarbeten och söker partnerskap som sträcker sig bortom bara teknisk kompetens. Ledande företag i branschen riktar nu in sig inte bara på att leverera på aktuella projekt utan strävar också efter att etablera den här typen av partnerskapsrelationer med sina kunder, genom att förstå deras affärsmål och den större affärsstrategin.

 

Genom att ha en djupare insikt i kundens affärsambitioner, kan du bättre adressera behoven i pågående projekt och också på lång sikt upptäcka nya affärsmöjligheter och vägar för att fördjupa och expandera ert samarbete.

 

5 anledningar att kompetensutveckla er i affärsretorik

1. Kostnads- och resultatseffektivitet

Kostnaderna för att rekrytera, anställa och onboarda nya medarbetare överstiger ofta kostnaderna för att utbilda befintlig personal. Det finns även den indirekta kostnaden som uppkommer vid hög personalomsättning, såsom förlorad kunskap och minskad produktivitet under övergångsperioder.

Befintliga anställda som får utbildning kan omedelbart applicera sina nya kunskaper och färdigheter i arbetsmiljön, vilket kan leda till snabbare och mer mätbara förbättringar i produktiviteten.

 

2. Differentiering på marknaden

Förtroendebaserad affärsretorik kan differentiera företaget från konkurrenterna. Detta kan vara särskilt värdefullt i en konkurrensutsatt marknad där företaget behöver sticka ut.

 

3. Kompetensutveckling och talangpool

Det bidrar till att skapa en intern talangpool, vilket gör det enklare att fylla viktiga positioner inom företaget utan att behöva söka externa kandidater.

 

4. Medarbetarengagemang och -retention

Investeringar i utbildning visar på ett engagemang för medarbetarnas personliga och professionella utveckling. Detta leder till högre medarbetarnöjdhet och lojalitet, vilket minskar personalomsättningen och rekryteringskostnaderna.

 

5. Kvalitet som en marknadsföringsstrategi

Högkvalitativa leveranser kan vara en kraftfull del av företagets marknadsföringsstrategi. Kunder är mer benägna att rekommendera ett företag som konsekvent levererar högkvalitativa produkter eller tjänster, vilket kan leda till nya affärsmöjligheter och ökad marknadstillväxt.

Dela artikel:

Relaterade nyheter och artiklar

Pontus F. Christoffersen
Presentationsteknik
1 februari, 2024

Varför affärsretorik?

Varför affärsretorik? Det finns 5 anledningar till att många idag väljer att kompetensutveckla sin personal inom just affärsretorik. Det grundar sig främst i ett marknadsskifte.   Globalisering och digitalisering fortsä...
Pontus F. Christoffersen
Presentationsteknik
31 januari, 2024

Varför toppkonsultbolag överger traditionella metoder

Varför toppkonsultbolag överger traditionella metoder: “Teknisk expertis räcker inte längre”   Marknadsläget Vi är i just nu i en spännande era av globalisering och digitalisering som erbjuder enorma möjligheter för k...
powerpoint presentation
Presentationsteknik
2 januari, 2024

4 Effektfulla taktiker när du presenterar med PowerPoint

4 Effektfulla taktiker när du presenterar med PowerPoint   I den här artikeln avslöjas strategierna som tar dina powerpoint-slides från mediokra till världsklass. Upptäck fyra enkla, men effektiva taktiker som fångar di...