Varför toppkonsultbolag överger traditionella metoder:

“Teknisk expertis räcker inte längre”

 

Marknadsläget

Vi är i just nu i en spännande era av globalisering och digitalisering som erbjuder enorma möjligheter för konsultbolag att expandera sin räckvidd och tillväxt.

Men utvecklingen har lett till att kunders förväntningar har ökat markant. Kunder söker inte längre bara expertis utan förväntar sig att konsulter har en omfattande förståelse för deras affär, deras utmaningar och ambitioner.

     ⬇︎     ⬇︎     ⬇︎

Pontus F. Christoffersen

Pontus F. Christoffersen har tränat företag som Google, Sopra Steria och Aspia i förtroendebaserad affärsretorik. Läs mer

Efterfrågan på konsulttjänster har under en period varit så hög att kommunikativ kompetens inte prioriterats, det viktiga har varit din tekniska expertis. Men nu är konkurrensen högre och kundförväntningarna större, vilket gjort att bristen på den kommunikativa kompetens blivit uppenbar.

 

Vad marknaden vill ha 2024

Förtroende och starka kundrelationer är viktigare än någonsin: köpare av konsulttjänster kräver idag att konsulter baserar sina beslut och rekommendationer på data. Det är starkt eftertraktat med konsulter som kan kommunicera komplex information på ett tydligt och koncist sätt, vilket ofta är en bristvara.

 

Kunder förväntar sig personliga, transparenta och sömlösa interaktioner med konsulter. Ett samarbete som går utöver ren teknisk expertis. De framgångsrika branschledarna fokuserar inte längre bara på deras nuvarande projekt, utan även på att bygga partnerrelationer med sina kunder. De skaffar sig en djup förståelse för kundernas affärsmål och den övergripande affärsidén.

 

Med den förståelsen för kundens affärsmål kan du både möta behoven i det nuvarande projektet på ett bättre sätt och långsiktigt identifiera fler affärsmöjligheter och hur ni kan fördjupa och förstora ert samarbete.

Presentationsteknik tips

3 alternativa tillvägagångssätt

 

Alternativ 1 ➝ Göra investeringar i ett större säljteam

Många företag gör nu misstaget att de kollar på sina siffror och drar slutsatsen att de behöver bli mer säljtunga och rekryterar fler säljare. Men det tar ofta lång tid att både hitta rätt, anställa och onboarda nya säljare innan dom börjar leverera.

 

Alternativ 2 ➝ Låtsas som ingenting och acceptera en lägre leveransnivå

Vissa företag låtsas som ingenting, eller prioriterar något annat och acceptera alltså en lägre leveransnivå. Vilket kan spara pengar kortsiktigt, men leder till lågt medarbetarengagemang och minskad konkurrensfördel.

 

Alternativ 3 ➝ Kompetensutveckla era konsulter och medarbetare

Det vi ser många av de framgångsrika organisationerna göra är att lägga investeringen på deras experter och konsulter. Där de utbildas i ett ramverk för att bygga förtroendestarka kundrelationer och ett proaktivt affärsdriv.

 

Efter att ha jobbat med och intervjuat många framgångsrika chefer var det tydligt att det här var den gemensamma nämnaren. Sopra steria och Aspia är två av företagen som lägger stort engagemang i sina experter och konsulters utveckling.

5 anledningar att kompetensutveckla er i affärsretorik

1. Kostnads- och resultatseffektivitet

Kostnaderna för att rekrytera, anställa och onboarda nya medarbetare överstiger ofta kostnaderna för att utbilda befintlig personal. Det finns även den indirekta kostnaden som uppkommer vid hög personalomsättning, såsom förlorad kunskap och minskad produktivitet under övergångsperioder.

Befintliga anställda som får utbildning kan omedelbart applicera sina nya kunskaper och färdigheter i arbetsmiljön, vilket kan leda till snabbare och mer mätbara förbättringar i produktiviteten.

 

2. Differentiering på marknaden

Förtroendebaserad affärsretorik kan differentiera företaget från konkurrenterna. Detta kan vara särskilt värdefullt i en konkurrensutsatt marknad där företaget behöver sticka ut.

 

3. Kompetensutveckling och talangpool

Det bidrar till att skapa en intern talangpool, vilket gör det enklare att fylla viktiga positioner inom företaget utan att behöva söka externa kandidater.

 

4. Medarbetarengagemang och -retention

Investeringar i utbildning visar på ett engagemang för medarbetarnas personliga och professionella utveckling. Detta leder till högre medarbetarnöjdhet och lojalitet, vilket minskar personalomsättningen och rekryteringskostnaderna.

 

5. Kvalitet som en marknadsföringsstrategi

Högkvalitativa leveranser kan vara en kraftfull del av företagets marknadsföringsstrategi. Kunder är mer benägna att rekommendera ett företag som konsekvent levererar högkvalitativa produkter eller tjänster, vilket kan leda till nya affärsmöjligheter och ökad marknadstillväxt.

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det viktigt för företag att anpassa sig till de förändrade kundförväntningarna. Att investera i kompetensutveckling av befintlig personal, särskilt inom områden som affärsretorik och kommunikativ kompetens, är en effektiv strategi. Inte bara för att förbättra den interna arbetsmiljön och medarbetarnas kompetens, utan också för att stärka kundrelationer, skapa långsiktiga partnerskap och därmed säkra företagets fortsatta tillväxt.

Dela artikel:

Relaterade nyheter och artiklar

Pontus F. Christoffersen
Presentationsteknik
1 februari, 2024

Varför affärsretorik?

Varför affärsretorik? Det finns 5 anledningar till att många idag väljer att kompetensutveckla sin personal inom just affärsretorik. Det grundar sig främst i ett marknadsskifte.   Globalisering och digitalisering fortsä...
Pontus F. Christoffersen
Presentationsteknik
31 januari, 2024

Varför toppkonsultbolag överger traditionella metoder

Varför toppkonsultbolag överger traditionella metoder: “Teknisk expertis räcker inte längre”   Marknadsläget Vi är i just nu i en spännande era av globalisering och digitalisering som erbjuder enorma möjligheter för k...
powerpoint presentation
Presentationsteknik
2 januari, 2024

4 Effektfulla taktiker när du presenterar med PowerPoint

4 Effektfulla taktiker när du presenterar med PowerPoint   I den här artikeln avslöjas strategierna som tar dina powerpoint-slides från mediokra till världsklass. Upptäck fyra enkla, men effektiva taktiker som fångar di...