Cookiepolicy

1. Om cookies

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Du samtycker till vilka cookies som vi får placera genom cookiebannern som kommer upp när du går in på webbplatsen. För att återkalla ditt samtycke eller om vi har några frågor angående denna Cookiepolicy så kan du kontakta oss via e-post. När du återkallar ditt samtycke så måste du öppna inställningarna för cookies och inaktivera de cookiekategorier du vill ta bort och klicka spara.

2. Användning av cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär. Vi använder två typer av cookies. Den ena typen är en varaktig cookie som sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används bl.a. för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om du är inloggad eller vad du har skrivit i ett onlineformulär.

Vi använder följande tredjepartscookies:

Cookies från Google Analytics

Vi använder Google Analytics i syfte att få en djupare inblick i hur våra användare använder vår webbplats. Informationen som samlas in sänds och sparas i USA på Googles server. Google Analytics samlar inte in någon personlig data som kan kopplas till dig som person. Google använder cookies för att utvärdera hur du nyttjar vår hemsida, skapa rapporter om din aktivitet och för att erbjuda andra tjänster/produkter som du kan vara intresserade av.Google Analytics placerar både permanenta cookies och sessioncookies. Google kopplar inte ihop din IP-adress med upplysningar som samlas in eller data som redan finns insamlad sedan tidigare.

För mer information kan du följa denna länk till Google Analytics Cookie Usage on Websites

Facebook-pixel

Vi använder Facebook-pixeln som tillhandahålls av det sociala nätverket Facebook på vår webbplats för analys och optimering för kommersiell drift av vår webbplats. Det här verktyget drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (‘Facebook’).

OBSERVERA: Inom ramen för denna tjänst överförs data till USA eller så kan en sådan överföring inte uteslutas.

Facebook-Pixel gör det möjligt för Facebook att identifiera besökare på vår webbplats som målgrupper för att visa annonser (‘Facebook-annonser’). Därför använder vi Facebook-Pixel för att endast visa våra Facebook-annonser för Facebook-användare som har visat intresse för vårt onlineprodukterbjudande, eller som visar vissa egenskaper (t.ex. intressen för specifika ämnen eller produkter som bestäms utifrån de webbplatser de har besökt) , som vi delar med Facebook (dvs. "anpassade målgrupper"). Genom att använda Facebook-Pixel vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser matchar användarnas potentiella intressen och inte orsakar några olägenheter. Genom att använda Facebook-Pixel kan vi dessutom utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användaren omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (dvs. "konvertering").

Dina åtgärder lagras i en eller flera cookies. Dessa cookies gör det möjligt för Facebook att matcha din användardata (som IP-adress, användar-ID) med data på ditt Facebook-konto. De insamlade uppgifterna är anonyma och inte synliga för oss och kan endast användas i samband med annonser. Du kan förhindra kopplingen till ditt Facebook-konto genom att logga ut innan du vidtar någon åtgärd.

Behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden.

Ytterligare information om hur Facebook behandlar personuppgifter, inklusive den rättsliga grund som Facebook förlitar sig på och möjligheterna att utöva de registrerades rättigheter gentemot Facebook, finns i Facebooks datapolicy på facebook.com/policy.

Facebook behandlar data i enlighet med sin integritetspolicy. För allmän information om presentationen av Facebook-annonser, se: facebook.com/policy.

Du kan hitta mer specifik, detaljerad information om Facebook-Pixel och hur det fungerar på Facebooks hjälpsidor: en-gb.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

3. Besökarnas samtycke

Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar cookies. Detta gäller vid alla former av cookies. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när cookies endast är till för att grundläggande funktioner på hemsidan ska kunna fungera.

Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies.

Vi samlar inte in personuppgifter genom de cookies vi använder. I de fall vi börjar använda andra former av cookies som samlar in personuppgifter om dig kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till annan part. Du kommer också att informeras om användning av nya cookies och ges möjligheten att samtycka till lagring av cookies i fråga innan de lagras hos dig.